Veje

Kikhavn Grundejerforening


Veje


Vejene er alle udlagt som private fællesveje, hvilket er ensbetydende med, at den enkelte lodsejer har vedligeholdelesespligten af vejstykket ud for sin grund.


Misligholdelse af vejene kan medføre sagsanlæg mod den enkelte lodsejer i tilfælde af skader forårsaget heraf.


Kikhavn Grundejerforening stiller grus til vedligeholdelse af vejen til rådighed for den enkelte grundejer.

Bestilling af grus skal ske inden 1.april til vejformanden.


Derudover vedligeholder grundejerforeningen visse veje ved tre gange om året at sørge for at vejen bliver skrabet og nyt grus pålagt, hvis nødvendigt.


De veje Grundejerforeningen vedligeholder er:


Lokvejen

Jørgen Olsens Vej

Linesvej

Kragevejen

Humber Ager fra Linesvej til Kragevejen


De medlemmer som samtidig er medlem af et vejlaug har nedsat kontingent og får ingen hjælp til vedligeholdelse af vejene.


For tiden findes følgende 3 vejlaug:


Vejlauget for Hermelinvej, Minkvej og Mårvænget

Spodsbjergstiens Vejlaug

Kattegatvejens Vejlaug


En forudsætning for nedsat kontingent er at vejlaugene fremsender vedtægter til Grundejerforeningen.Beskæring af hegn.


Mange af vore veje er meget smalle, da de er udlagt som ”6-alen-veje” – dvs at de max er 3.70 m brede.


Ved parkering på vejene skal det foregå således at man ikke holder til ulempe for færdslen og man skal være opmærksom på at redningskøretøjer og renovationsbiler skal have fri passage.


Det er den enkelte grundejers pligt at sørge for at beskære hegnet ind til skel, således at også større køretøjer kan komme frem.Beskæringsskitse