Om grundejerforeningen

Kikhavn Grundejerforening


Om grundejerforeningen

Kikhavn Grundejerforening har sin rod i Kikhavn By og blev stiftet i 1959 som en reaktion på planer om at etablere en motorvej langs kysten og og tæt på Kikhavn. En motorvej, som ville ødelægge det helt unikke miljø og et af de sidste fiskerlejer på den nordsjællandske kyst.


Kikhavn Grundejerforening er sat i verden for at være med til aktivt at værne om områdets karakter og være med til at trække de store linjer op.


Allerede inden foreningens start var en del af landbrugsarealet udstykket til sommerhusgrunde, - en udvikling som tog fart i 1960erne og 1970erne, hvorfor behovet for foreningen som talerør til myndighederne og som samlende organ for grundejerne steg. Idag er området fuldt udstykket og der kommer ikke flere udstykninger.


Vi kan konstatere at vi bor i et forholdsvis lille sommerhusområde i et kystnært og (engang) smukt, flot kuperet landskab bestående af overdrev, marker og strandenge, og udover at varetage grundejernes interesser i forhold til myndigheder har grundejerforeningen været den drivende kraft bag, og dermed sikret, at området vest for Kikhavn By – den grønne kile -  samt området på Spodsbjerg begge er blevet fredede, så der idag stadig er åbne strækninger til gavn og glæde for alle.


Da udstykningerne fandt sted, dengang på bare marker, ønskede de fleste grundejere så hurtigt som muligt at skabe læ, hvorfor man gik igang med at plante hurtigtvoksende træer som ammetræer i randbeplantningerne.


Man glemte bare, at ammetræer kun er til for at skabe bedre gromuligheder for anden bevoksning og man glemte at fælde disse træer i tide, hvorfor mange idag har et problem, som kan forekomme uoverskueligt, når talen falder på fældning af træer.


Grundejerforeningen er af den holdning, at mange af de træer vi idag ser i vort område ikke er hjemmehørende her og burde fældes, hvilket falder i tråd med den analyse der er foretaget i 1990erne og som er beskrevet i Registranten for Kikhavn, hvor man finder forslag til, hvilken beplantning, der passer ind i vort landskab. En analyse, som Grundejerforeningen helhjertet støtter.


Foreningen har, på opfordring fra medlemmerne, ad to omgange været primus motor i træfældningsrunder med det resultat, at op mod 1000 træer i sommerhusområdet er blevet fældet og at rigtig mange har fået lys og luft og igen kan se den store himmel, som lyset fra havet spejler sig i.


En af foreningens fornemste opgaver er at være primus motor i og medvirkende til at beskytte landskabet og især Kikhavn By så vi kan bevare de kulturhistoriske perler, der omgiver os.


Rent lavpraktisk står foreningen for vedligehold af en del af vejene i området, ligesom vi har en fælles trailer, som udlånes til medlemmer af foreningen.