Etiske regler for indlæg på bloggen.

Kikhavn Grundejerforening


Kære alle,


Bestyrelsen har udarbejdet et sæt etiske regler for indlæg på bloggen. Bestyrelsen ønsker at bloggen skal være et sted, hvor medlemmerne kan diskutere, komme med forslag og få afklaret spørgsmål. Det skal være et positivt sted, hvor alle arbejder sammen om at fremme forhold i Kikhavn og vores natur. Medlemmer skal føle sig trygge ved at komme med indlæg, og ingen skal være urolige for om de efterfølgende bliver udsat for repressalier eller lignende. Vi ønsker ikke, at bloggen skal være et sted for enkelte medlemmers holdninger, men et sted hvor alle bidrager positivt. Indlæg skal ikke indeholde personrettet kritik.


Etiske regler for indlæg på bloggen hos Kikhavn Grundejerforening:


1)

Man skal altid tilsigte at indlæg er saglige og rettet mod foreningens formål: ”Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesse med relation til Kikhavns grundejerforhold og geografiske område”. Politiske indlæg om kommunen, regeringen eller andet der ligger uden for foreningens område hører ikke hjemme på bloggen.


2)

Der må ikke rettes personlig kritik mod enkelte medlemmer.


3)

Kritik er velset. Dog skal kritiske indlæg holdes saglige og faktuelt velbegrundede.


4)

Indlæg skal holdes i et pænt og sobert sprog. Man bør afholde sig fra ironi, insinuationer og lignende, da det ikke fremmer optimal forståelse, og kan medvirke til en negativ tone på vores blog. Kort sagt, man skal tale pænt til og om andre.


5)

Medlemmer skal have respekt for bestyrelsens ret begrænsede tid, da hvervet er baseret på ulønnet og frivilligt arbejde. Spørgsmål som er meget tidskrævende og/eller uden for vores formål, vil bestyrelsen forbeholde sig ret til ikke at besvare.


6)

Indlæg der ikke overholder ovenstående vil blive fjernet.


Med dette håber vi at bloggen bliver et sted hvor dialogen flyder i en positiv ånd.Med venlig hilsen

Bestyrelsen